XII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

„Bóbr” to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

13 listopada 2017 roku odbyła się już XII edycja tego konkursu.
Także w tym roku wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły.
Remigiusz Abramik, Szymon Abramik, Kacper Baranowski, Dominik Caus, Bartłomiej Gojowczyk, Sebastian Okoń, Andrzej Szuwald, Maciej Tarnacki z klasy 1 e  uzyskali wyniki z przedziału od 54,5 do 80 punktów na 120. Spisali się całkiem nieźle zważywszy, że za błędne odpowiedzi odejmowane były punkty. Najwięcej punktów otrzymali: Maciej Tarnacki – 79,75 oraz Bartłomiej Gojowczyk – 72,5. Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, dlatego nie wiemy jakie pozycje zajęli.