Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w szkole według następującego harmonogramu:

  1. część pisemna: 22 sierpnia 2017 r. godz. 9.00- rozpoczęcie egzaminu. Wszyscy uprawnieni zgłaszają się o godz. 8.30 . Część pisemna z matematyki przeprowadzona będzie w sali 101 a część pisemna z języka angielskiego w sali 202. Wszystkie dodatkowe rzeczy niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach i materiałach(…) zdający pozostawiają w sali obok gabinetu pielęgniarki szkolnej.
  2. część ustna: 25 sierpnia 2017 r. godz. 9.00 sala 101

POWODZENIA!