Godzina dla Ziemi WWF- bądź z Nami!

Godzina dla Ziemi WWF jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Kojarzona jest głównie z tym, że w symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach, a instytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. Co roku bierze w niej udział nawet kilkadziesiąt milionów ludzi i kilkaset miast na całym świecie. W Polsce w poprzednich edycjach zaangażowało się blisko sto miast, wygaszając oświetlenie publicznych obiektów. Zgasło również oświetlenie zewnętrzne w warszawskich ministerstwach. Tegoroczną edycję Godziny dla Ziemi WWF w Polsce dedykujemy rzekom. Rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To coś znacznie cenniejszego. Rzeka to cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Rzeki to także dla wielu z nas miejsce do rekreacji. Są również naszym dziedzictwem, które pilnie potrzebuje ochrony. Przez wieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogeniczne zanieczyszczenia (w tym słone wody pokopalniane) w dobrym stanie zostało zaledwie 1,1% polskich rzek. Polskie rzeki umierają i potrzebują naszego, ludzkiego wsparcia. Potrzebne są natychmiastowe, zdecydowane kroki. Zróbmy je razem! Godzina dla Ziemi WWF łączy ludzi całego świata ponad podziałami. Gasząc światła na symboliczną godzinę można dołączyć do globalnego ruchu ekologicznego i milionów ludzi na całym świecie. Wierzymy, że tegoroczna idea przyświecająca Godzinie dla Ziemi WWF znajdzie u Państwa uznanie. Wspólnie możemy chronić to, co mamy najcenniejszego – naszą planetę, która jest naszym wspólnym domem.

Akcja Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się 23 marca o godz. 20:30.