Otwarcie Zielonej Pracowni Biologicznej pod nazwą ,,EKOSEMPA”

14 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni Biologicznej pod nazwą ,,EKOSEMPA”, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski, Pan Sebastian Nowak Wice-Starosta Tarnogórski, Pan Krzysztof Łoziński członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, Pan Stanisław Torbus członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Pani Ewa Lukosz Naczelnik Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi Powiatu Tarnogórskiego.

Otwarcie nowej sali zostało połączone z doświadczeniami oraz pokazem nowego sprzętu zakupionego w ramach projektu Zielona Pracownia 2023. Możliwości edukacyjne nowej pracowni przedstawiała klasa 3B biologiczno-chemiczna pod czujnym okiem nauczyciela biologii Pana Profesora Marcina Howańca i Pani Dyrektor Barbary Gierak – Pawlak. Środki finansowe na wyposażenie pracowni pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.