Przedstawienie z okazji 3 maja

Klasy 3c, 3b, 3e i 2e pod opieką pani profesor Katyrzyny Jakóbczyk wystawiły 6 maja przedstawienie z przymrużeniem oka dotyczące Konstytucji 3 maja. Spektakl miał na celu zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą dotyczącą uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku tego wiekopomnego dokumentu. Szkoła nawiązała współpracę z Tarnogórskim Centrum Kultury w celu pozyskania kostiumów. Przedsięwzięcie łączące historię ze sztuką oraz teatr z sondą uliczną uczniowie oceniali pozytywnie. Podobało się połączenie poważnej okazji i humoru. Autorkami scenariusza były Alicja Fica, Matylda Gembczyk i Martyna Gajda z klasy 3c.