III TARNOGÓRSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W pierwszym etapie trzeciej edycji Tarnogórskiej Olimpiady Języka Angielskiego, najwyższe wyniki uzyskali uczniowie: Wiktor Pichura z 1a, Wiktoria Kurkowska z 1d, Magdalena Szeremeta z 1c, Lena Hońca z 1e i Jakub Rybicki z 1e. Tym samym przechodzą oni do drugiego etapu konkursu, w którym wymagana będzie znajomość elementów kulturowych i realioznawczych wybranego kraju, w tym roku jest to Australia. Olimpiada jest konkursem znajomości języka angielskiego, organizowanym przez IILO im. S. Staszica dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Gratulacje dla pięciorga uczniów, którzy już wykazali się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, i uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu znajomość struktur leksykalno-gramatycznych.