Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży ,,W SŁUŻBIE PRAWU”

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby
Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE
PRAWU”. Uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach na terenie jednostki
penitencjarnej – Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach. Funkcjonariusze pokazali
naszym uczniom realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także
pracowników i funkcjonariuszy. Młodzież była uświadamiana, że łamanie prawa może
przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym
doświadczeniem.
Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawiał się
następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem
prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając
historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem
działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną,
specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w służbie więziennej
oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.