Rozmowa wstępna do klasy dwujęzycznej

Przypominamy wszystkim przystępującym do rozmowy wstępnej , że  odbywa się stacjonarnie w szkole- 10.06.2021 r i 11.06.2021 od  godz. 14.00,   z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na egzaminach majowych.  Dlatego pamiętamy o:

  1. zachowaniu dystansu w oczekiwaniu na wejście do sali
  2. dezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły ( wykorzystujemy bezdotykowe kolumny dezynfekujące)
  3. posiadaniu maseczki na twarzy ( możliwość ściągania jedynie po zajęciu miejsca na sali)
  4. dezynfekowaniu rąk w salach
  5. posiadaniu własnej butelki z wodą (ewentualnie)
  6. posiadaniu dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport)
  7. wyłączeniu urządzeń telekomunikacyjnych na czas trwania egzaminu
  8. przyjściu do szkoły 10 minut przed egzaminem.

Rodziców/opiekunów prawnych prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku szkolnego. 

Harmonogram rozmowy wstępnej znajduje się w załączeniu.

Wejście na teren budynku szkolnego:

  1. zdający z sal 7 i 10 wejściem od strony boiska szkolnego  nr 2
  2. zdający z sali 2 wejściem od strony boiska szkolnego nr 1

Powodzenia!