Listy imienne na Sprawdzian Umiejętności Kierunkowych do klasy dwujęzycznej

Przypominamy wszystkim przystępującym do sprawdzianu kompetencji językowych, że sprawdzian odbywa się stacjonarnie w szkole- 7.06.2021 r godz. 14.30,   z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na egzaminach majowych.  Dlatego pamiętamy o:

 1. zachowaniu dystansu w oczekiwaniu na wejście do sali
 2. dezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły ( wykorzystujemy bezdotykowe kolumny dezynfekujące)
 3. posiadaniu maseczki na twarzy ( możliwość ściągania jedynie po zajęciu miejsca na sali)
 4. dezynfekowaniu rąk w salach
 5. posiadaniu własnego pióra lub długopisu do udzielania odpowiedzi (szkoła nie zapewnia materiałów piśmiennych)
 6. posiadaniu własnej butelki z wodą (ewentualnie)
 7. posiadaniu dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty lub paszport)
 8. wyłączeniu urządzeń telekomunikacyjnych na czas trwania egzaminu
 9. przyjściu do szkoły 10 minut przed egzaminem w celu dopełnienia czynności formalnych.

Rodziców/opiekunów prawnych prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku szkolnego. Czas trwania sprawdzianu- do 60 minut.

Wejście na teren budynku szkolnego:

 • kandydaci piszący w salach 211,208,207,206,205 wchodzą na teren budynku szkolnego wejściem głównym od ulicy Opolskiej
 • kandydaci piszący w salach 112,111,109,108,107 wchodzą na teren budynku szkolnego wejściem  od boiska szkolnego.

Powodzenia!