I POWIATOWA KONFERENCJA Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach “SAMI PRZECIWKO SOBIE”

Zapraszamy na organizowaną przez Poradnię jutrzejszą konferencję i przesyłam link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9e282ead551740148bc4007709e5e735@thread.tacv2/1620730990698?context=%7B%22Tid%22:%222837bd90-6d82-407b-b934-befed5073b9b%22,%22Oid%22:%2226662a64-a554-4bb8-b219-5c1c40261e76%22%7D

 

Wejście na konferencję od 8.45.

Prosimy o przekazanie tej informacji pedagogom, nauczycielom, rodzicom uczniów i innym zainteresowanym tematyką pomocy dzieciom i młodzieży.

 

I POWIATOWA KONFERENCJA

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

“SAMI PRZECIWKO SOBIE”

                                                                                     

Konferencja odbędzie się 20 maja o godzinie 9.00.

Konferencja jest bezpłatna.

Miejsce: konferencje online na platformie Teams.

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Edge.

Link do wydarzenia: I/KonferencjaPPPP/wejście (aktywny w dniu konferencji od 8.45)

Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są też o wypełnienie krótkiej ankiety: I/KonferencjaPPPP/ankieta

Program konferencji:

9.00-9.15

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i uczestników.

9.15-10.00

„Cyberprzemoc – aspekty prawne”

nadkom. Sebastian Korecki,  prawnik, psycholog pracujący w Policji

10.00-10.45

„Cyberprzemoc wśród młodzieży- formy, konsekwencje, źródła wsparcia społecznego”

dr Joanna Różańska-Kowal, psycholog, mgr Izabela Chróst-Jóźwiak, pedagog, mgr Krzysztof Smyk, pedagog – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

10.45-11.30

„FreD goes net jako narzędzie wczesnej profilaktyki wobec młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi”

mgr Piotr Sobczak, Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki  i Pomocy Psychologicznej, mgr Ewa Kozdra-Piękoś, psycholog, psychoterapeuta.

11.30-11.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Z wyrazami szacunku

Sabina Müller

Dyrektor Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach