Próbny egzamin maturalny 2.04.2020- 8.04.2020

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniu wczorajszym Grono Pedagogiczne podjęło  decyzję o przystąpieniu szkoły do próbnego egzaminu maturalnego na zasadzie dobrowolności. Zachęcamy jednak maturzystów do sprawdzenia swoich umiejętności i stopnia przygotowania do egzaminu. Uczniowie samodzielnie zapisują rozwiązania zadań w formie najbardziej dogodnej dla siebie np. w pliku w edytorze tekstu, na wydruku arkusza czy na zwykłej kartce papieru. Ze względu na specyfikę przedmiotu forma zapisu oraz rodzaj zadań do rozwiązania ( np. wypracowanie z języka polskiego czy zadania z geografii  z wykorzystaniem załączonej mapki) powinna być uzgodniona z nauczycielem przedmiotu. Decyzję o formie i czasie omówienia arkusza egzaminacyjnego podejmuje nauczyciel przedmiotu dlatego zachęcam szczególnie tych maturzystów, którzy dotychczas rzadko kontaktowali się z nauczycielami do częstszego kontaktu. Próbny egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym ( kolejna próba zmierzenia się z czasem na rozwiązanie zamieszczonych w arkuszu zadań) oraz w celu diagnostycznym ( stwierdzenie, które wiadomości i umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia).


Harmonogram egzaminów:


2.04.2020 r.
godz. 9.00- j. polski (poziom podstawowy PP)
godz.14.00- j. polski (poziom rozszerzony PR)
                     fizyka (PR)


3.04.2020 r.
godz. 9.00- matematyka ( PP)
godz.14.00- matematyka ( PR)


6.04.2020 r.
godz.9.00- język obcy nowożytny ( PP) np. angielski, niemiecki, włoski
godz.14.00- język obcy nowożytny ( PR) np. angielski, niemiecki, włoski


7.04.2020 r.
godz. 9.00- biologia (PR)
            WOS (PR)
godz.14.00- geografia (PR)
            informatyka (PR)


8.04.2020 r.
godz. 9.00- chemia(PR)
godz.14.00- historia (PR)
           
B. Gierak-Pawlak