Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej.

W zakładce- Maturzysta znajduje się harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej. W tej zakładce będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczace egzaminu maturalnego dlatego proszę szukać informacji w tej zakładce.