Lekcje z Temidą

 

W dniach od 2 do 5 marca uczniowie wszystkich klas brali udział w 90 minutowych zajęciach z edukacji prawnej pod tytułem “Lekcje z Temidą”. Zajęcia przeprowadziła trener Fundacji Altum Weronika Wolska. Zajęcia odbywały się w ramach programu finansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia, które są ważne dla młodzieży pod względem wychowawczym. Zajęcia wpisały się także w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
Zagadnienia, które były poruszane to:
 dlaczego ludzie stworzyli prawo?
 jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić?
 gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?
 jakie prawa ma konsument?
 czym jest stalking?
 jak reagować na prześladowanie w szkole?
 gdzie szukać przepisów prawa?
 co zrobić, gdy kupiona przez Internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną?
 odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie.