Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Decyzja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach   w sprawie organizacji roku szkolnego.

ILO.0161/3/19/BGP

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 14 października 2019 r.
  2. 31 października 2019 r.
  3. 2 stycznia 2020 r.
  4. 3 stycznia 2020 r.
  5. 4 maja 2020 r.
  6. 5 maja 2020 r.
  7. 6 maja 2020 r.
  8. 12 czerwca 2020 r.
  9. 24 czerwca 2020 r.
  10. 25 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, ze szkoła zapewnia w w/w dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

B. Gierak-Pawlak(dyrektor szkoły)

Tarnowskie Góry, dnia 30 września 2019 r.