Godziny przyjmowania klientów w sekretariacie szkoły

W czasie ferii szkolnych i urlopu pracowników administracji szkoły klienci przyjmowani są przez sekretariat szkoły od godz. 9.00 do godz. 13.00 w każdy dzień powszedni.