Wykaz podręczników dla uczniów klas pierwszych!

Poniżej znajdują się wykazy podręczników dla uczniów klas pierwszych, które nie zawierają informacji o podręcznikach do nauki języków obcych nowożytnych. Zakup podręcznika będzie uzależniony od przynależności ucznia do grupy zaawansowania językowego. Przydział do grup będzie realizowany w każdej klasie na początku roku szkolnego.

B. Gierak-Pawlak