Warsztaty kryminalistyczne

Uczennice klasy 2d należące do zespołu „Criminals”, biorącego udział w programie edukacji prawnej prowadzonym przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, w ramach nagrody za zajmowane przez siebie miejsce w rankingu wzięły udział w warsztatach kryminalistycznych zorganizowanych 2 marca w Warszawie. Drużyny na samym początku miały okazję uczestniczyć w wykładzie poświęconym podstawom kryminalistyki oraz najważniejszym zagadnieniom prawa karnego. Po części teoretycznej nastąpiła praktyczna, podczas której uczestnicy zmierzyli się z prawdziwymi oględzinami z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu kryminalistycznego. Podczas tego fragmentu warsztatów zespoły zaplanowały przebieg oględzin, przeprowadziły czynności dochodzeniowe, a także przystąpiły do próby rekonstrukcji przebiegu wydarzeń. Całością prac ekipy dochodzeniowej złożonej z pięciu zespołów zarządzała Patrycja Michalik, która na czas warsztatów wcieliła się w rolę prokuratora. Maja Sarwa, Wiktoria Grzebieluch i Barbara Kołtowska odpowiadały m.in. za zbadanie zwłok, zabezpieczenie śladów biologicznych i odcisków palców, a także przesłuchanie świadków. W ramach świętowania na zakończenie warsztatów, zamówiono pizzę, która wynagrodziła trudy uczestników. Do Tarnowskich Gór dziewczyny z zespołu „Criminals” wróciły zmęczone, lecz zadowolone oraz bogatsze o wiedzę na temat pracy technika kryminalistyki.