Andrzejki w przedszkolu

Elżbieta Buchenfeld i Barbara Kołtowska z klasy II d przygotowały ponownie zajęcia dla przedszkolaków z placówki nr 2 przy ul. Gruzełki. W piątek 30 listopada przeprowadziły z powodzeniem zabawy andrzejkowe dla dwóch grup dzieci. Odebrały także pisemne podziękowania  za  współpracę od pani dyrektor Joanny  Langosz w imieniu swoim i opiekunki przedsięwzięcia – pani prof. Marzeny Meres  . Uczennice były w przedszkolu pod opieką pani pedagog Kariny Atłas.