Projekt edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Szkoła przystąpiła do IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W ramach projektu zaplanowane jest m.in. szkolenie Rady Pedagogicznej, lekcje o ochronie danych osobowych oraz organizacja Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Szkoła ma możliwość kierowania pytań do UODO związanych z problemami stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, zwłaszcza związanych z RODO, zarówno w życiu szkolnym jak i prywatnym. Każdy, kto chciałby rozwiać swoje wątpliwości w wyżej wymienionym zakresie może skontaktować się ze szkolnym koordynatorem programu „Twoje dane – Twoja sprawa” Tomaszem Tomaszewskim.

  • png uodo
    Wielkość pliku: 20 KB