Rozegraj swoje miasto 2017

Kolejny już raz odbył się w I LO im. Stefanii Sempołowskiej konkurs ROZEGRAJ SWOJE MIASTO, zorganizowany przez nauczycieli i uczniów liceum dla gimnazjalistów Tarnowskich Gór i całego powiatu. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu edukacyjnego to Zabytki techniki Tarnowskich Gór i okolic. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez:

  • Burmistrza Tarnowskich Gór
  • Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Katowicach
  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
  • Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach

Skierowana do gimnazjalistów propozycja spotkała się z żywym zainteresowaniem młodzieży i ich opiekunów – do konkursu przystąpiło 8 (spośród dziewięciu zgłoszonych) zespołów uczniów okolicznych szkół gimnazjalnych. Celem imprezy miało być lepsze poznanie naszego miasta – jego historii i stanu obecnego oraz popularyzowanie tej wiedzy    w środowisku lokalnym. Niezwykle istotne też było, by uczestnicy konkursu sami włączyli się w realizację postawionych przed mini zadań, a poprzez zdrową rywalizację i zabawę jeszcze efektywniej pogłębiali swoją wiedzę o Tarnowskich Górach.

Podobnie jak w ubiegłym roku uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania związanej z tematem gry prezentacji multimedialnej, którą oceniło konkursowe jury, zaś       w dniu finału zabawy – 30 maja 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do rozegrania gry ulicznej, w ramach której musieli w wyznaczonym czasie wykonać szereg zadań ściśle wiążących się   z tegorocznym hasłem konkursu. Punkty kontrolne usytuowane były w różnych – znaczących dla historii Tarnowskich Gór miejscach na mapie naszego miasta, ale też w podwojach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz I LO im .S.Sempołowskiej. W budynku liceum odbyło się także uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu, ogłoszenie wyników        oraz wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom zabawy.

Finałowe spotkanie swoją obecnością zaszczycili:

  1. Andrzej Sznajder – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – oddziału w Katowicach
  2. Marek Panuś – przedstawiciel Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
  3. Ewelina Korzus – Kierownik Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach
  4. Maria Dembecka-Kowol – Prezes Tarnogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Istotnym punktem finałowej imprezy był wykład p. Marka Panusia na temat historii naszego miasta – związanej z rozwojem przemysłu na tym terenie oraz starań Tarnowskich Gór o wpisanie tutejszego dziedzictwa na prestiżową listę UNESCO. Zaprezentowano też film nakręcony przez uczniów klasy Ie I LO, tematycznie związany z zabytkami techniki Tarnowskich Gór, zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego klas pierwszych naszej szkoły, a także prezentację multimedialną gimnazjalistów (z Gimnazjum w Świerklańcu) najwyżej ocenioną przez jury konkursowe.

W wyniku rozegrania wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców konkursu:

I miejsce – Gimnazjum w Świerklańcu

II miejsce – Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach

III miejsce – Gimnazjum w Brynku

Dzięki hojności sponsorów (Urzędu Miasta, Urzędu Gminy Świerklaniec, Urzędu Gminy Tworóg, Instytutu Pamięci Narodowej – oddziału w Katowicach, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                       w Tarnowskich Górach, restauracji „Sherlock” i kawiarni „Cafe Silesia”) laureaci i uczestnicy konkursu zostali obdarowani wspaniałymi nagrodami, które zapewne staną się dla młodych ludzi cenną pamiątką oraz inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy o historii naszego miasta i regionu. Zwycięski zespół będzie mógł ponadto wybrać się na wycieczkę                 do tarnogórskiej kopalni zabytkowej dzięki ofiarowanym przez SMZT karnetom wstępu.

Organizatorzy konkursu już dziś kreślą plany przyszłorocznej edycji. Jak się okazuje bowiem, historia – także ta lokalna – wciąż cieszy się zainteresowaniem młodego pokolenia, o czym świadczy tak liczny udział gimnazjalistów w realizacji tegorocznego projektu.