Profilaktyka zdrowia psychicznego

Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z filmami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia psychicznego tj.:

• Nerwica dzieci i młodzieży,

• Nerwica osób dorosłych,

• Depresja,

• Depresja u osób dorosłych.

Powstanie ww. materiałów wiąże się z realizacją Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Lata 2013-2020.
Podejmują one tematykę zaburzeń psychicznych oraz dostępnych form pomocy, udzielanych dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym w różnych placówkach na terenie województwa śląskiego. Filmy mogą stać się ważną wskazówką dla szerokiego grona odbiorców, szczególnie dla osób stykających się z osobami będącymi w grupie ryzyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Scenariusze zawierają informacje o diagnozie zaburzeń nerwicowych/depresji, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą one występować,
Pragnę także poinformować, że przedmiotowe materiały udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego i można je znaleźć tutaj.