Podsumowanie jarmarku

Jarmark Charytatywny, którego celem było wsparcie ucznia z klasy Ie Adriana Ciby zakończył się dużym sukcesem. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego organizację i przebieg. 
Nagrodą dla całej społeczności szkolnej za wspaniałe wywiązanie się z przyjętych na siebie zadań będzie dzień bez pytania i sprawdzianów, którego datę wyznaczy samorząd szkolny w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 
Dochód z jarmarku to 1.186 zł. Kwota ta zostanie przekazana opiekunom Adriana. 
W konkursie na najlepiej przygotowane stoisko wygrała klasa 3e, a klasa 2e uzyskała największy dochód ze sprzedaży przygotowanych artykułów. Klasy te w nagrodę otrzymują w II semestrze dodatkowy dzień bez pytania lub dodatkowy dzień, np. na wyjście do kina. Gratulujemy!
Wyniki ekonomiczne poszczególnych klas:
1a67,60 zł2e172,00 zł
1b - 32,00 zł       3a - 56,50 zł
1d - 70,00 zł       3b - 51,70 zł
1e - 123,95 zł     3c - 103,50 zł
2a - 50,50 zł       3d - 97,50 zł
2b – 86,10 zł       3e - 79,05 zł
2c - 138,60 zł     3f - 57,00 zł
Klasa 1c przygotowała ozdoby choinkowe i przyozdobiła 2 choinki.
Klasa 2d przygotowała część koncertu muzycznego.
Klasa 2f przygotowała prezentację o Św. Mikołaju i prowadziła zajęcie 
warsztatowe.
Klasa 3fprzygotowała prezentację informującą o jarmarku.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za zaangażowanie się w sprawne przeprowadzenie tego szczególnego dnia.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI I ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH