Maraton pisania listów Amnesty International

Maraton pisania listów organizowany przez Amnesty International to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Maraton ma na celu podniesienie świadomości Polaków i ich edukacje na temat praw człowieka i daje realny wpływ na sytuację osób które cierpią z. względu na uchybienia i łamanie ich praw. Co roku miliony ludzi na świecie włączają się do akcji aby walczyć o sprawiedliwość dla skazanych. W tym roku uczniowie klas humanistyczno- prawnych naszej szkoły przyłączają się do akcji i dołożą swoją cegiełkę w walce o przestrzeganie praw i odmianę losu pokrzywdzonych. W czasie Maratonu pisane będą listy w celu obrony kilkunastu wybranych osób, których prawa zostały złamane. Listy są wyrazem indywidualnego sprzeciwu wobec łamania praw człowieka. Pisane przez naszych uczniów listy będą apelem do decydentów, którzy mają realny wpływ na sprawy związane z pokrzywdzonymi oraz słowa otuchy bezpośrednio do skazanych. W tym roku będzie możliwość zwrócenia się miedzy innymi do prezydenta Białorusi- Aleksandr’a Łukaszenki w sprawie Polaka, dziennikarza, więźnia sumienia Andrzeja Poczobuta oraz do polskiego Prokuratora Generalnego o uchylenie wyroku w sprawie Justyny Wydrzyńskiej skazanej w sprawie pomocy dostępu do bezpiecznej aborcji kobiecie w przemocowym związku, który był zagrożeniem dla dziecka. Akcja ma realny wpływ na losy skazanych, dzięki listą niesłusznie skazani są uwalniani z więzień, rodziny znów są razem a źle sformułowane prawo podlega zmianie. Co roku dzięki Maratonowi udaje się wpłynąć na poprawę sytuacji kilku lub kilkunastu osób co świadczy o ty, że akcja jest skuteczna.