Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Decyzja dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach      w sprawie organizacji roku szkolnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.)

ILO.0161/7/2023/BGP

Ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 listopada 2023 r.
  2. 3 listopada 2023 r.
  3. 29 kwietnia 2024 r.
  4. 30 kwietnia 2024 r.
  5. 2 maja 2024 r
  6. 7 maja 2024 r.
  7. 8 maja 2024 r.
  8. 9 maja 2024 r.
  9. 13 maja 2024 r.
  10. 31 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, ze szkoła zapewnia w w/w dniach zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.