Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Kandydaci do klasy dwujęzycznej odczytują wyniki sprawdzianu kompetencji językowych ze swojego konta rekrutacyjnego na którym tworzyli wniosek rekrutacyjny. Przypominamy, że maksymalna ilość punktów wynosiła 60 a minimalna uprawniająca system do rozpatrywania kandydata wynosi 30.