Wyprawka szkolna

Przypominamy uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , że 15 września 2022 mija termin składania wniosków o o udzielenie pomocy w zakupie podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia, do którego należy dołączyć dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników.

W załącznikach do tej wiadomości znajduje się wzór wniosku i oświadczenia.