Zawody finałowe XLVIII Olimpiady Geograficznej

W dniach 21-24 kwietnia 2022 r. odbyły się zawody finałowe XLVIII Olimpiady Geograficznej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. 

Zawodnicy, którzy w części pisemnej uzyskali ustalone przez Komitet Główny minimum punktów, to jest co najmniej 50% średniej z trzech najlepszych indywidualnych wyników za część pisemną, otrzymali tytuł Finalisty Olimpiady Geograficznej. 

Najlepsi spośród Finalistów przeszli do części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do tej części zawodów był udział w wykładzie i zajęciach terenowych. Zawodnicy z najwyższą punktacją po obydwu częściach zawodów otrzymali tytuł Laureata Olimpiady Geograficznej. 

Kacper Matyja z klasy 3E spełnił wyżej wymienione wymagania i uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Geograficznej! 

Serdecznie gratulujemy!!!