„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!” – podsumowanie projektu

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!” w szkole przeprowadzono działania, które miały na celu przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W związku z realizowanym projektem uczniowie wraz z nauczycielami oglądali film „Nie zabierajcie Mamy”. Opowiada on historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Uczniowie wzięli również udział w etapie szkolnym wojewódzkiego konkursu wiedzy o stanie wojennym w PRL organizowanym przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Ważnym wydarzeniem była wystawa „13 grudnia 1981 – pamiętamy”, która przybliżyła uczniom historię stanu wojennego w Polsce. W ramach swoich działań nauczyciele historii przeprowadzili lekcje dotyczące stanu wojennego, brali udział w wykładach oraz przygotowali kącik pamięci o stanie wojennym.