Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Przypominamy, że do 30 lipca 2021 r do godz. 15.00 uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły przynosząc oryginały dokumentów rekrutacyjnych wraz z kartą zdrowia. Prosimy również o wypełnienie  kwestionariusza ucznia , który ułatwi właściwą organizację roku szkolnego 2021/2022 w klasach pierwszych.

Progi punktowe do poszczególnych klas pierwszych:

klasa A (dwie klasy)- 122,15

klasa B- 142,70

klasa C- 133,15

klasa D- 147,60

klasa E- 160,70