Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

W załączniku znajduje się informacja o zasadach przyznawania uczniom niepełnosprawnym dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.