Informacja dotycząca klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje, że ze względu na nieodpowiednią ilość chętnych do klasy z elementami dwujęzyczności organ prowadzący nie wyraził zgody na jej otwarcie.

Biorąc pod uwagę jednak największą ilość chętnych do szkoły w powiecie tarnogórskim, w tym największą ilość chętnych z pierwszego wyboru, za zgodą organu prowadzącego otwieramy więcej klas pierwszych:

  1. dwie klasy lingwistyczne
  2. dwie klasy biologiczno- chemiczne
  3. jedną klasę humanistyczno- prawną
  4. dwie klasy politechniczne

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie nasza szkołą i zapraszamy do składania oryginałów dokumentów w dniach 13,14 i 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 i 18 sierpnia 2020 r w godzinach od 9.00 do 15.00.