Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrektor szkoły informuje, że odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00. Ze względu na zachowanie niezbędnych wymogów sanitarno- epidemiologicznych czynność administracyjna związana z wydawaniem świadectw dojrzałości będzie odbywała się według następującego harmonogramu:

  1. godz. 12.00 absolwenci klasy 3A (weście z tyłu szkoły od strony szatni) oraz absolwenci klasy 3E (wejście z tyłu szkoły od strony boiska)
  2. godz. 13.00 absolwenci klasy 3B (weście z tyłu szkoły od strony szatni) oraz absolwenci klasy 3D (wejście z tyłu szkoły od strony boiska)
  3. godz. 14.00 absolwenci klasy 3C (weście z tyłu szkoły od strony szatni) oraz absolwenci szkoły z lat ubiegłych (wejście z tyłu szkoły od strony boiska)

Po odebraniu świadectwa dojrzałości absolwenci opuszczają szkołę drzwiami głównymi od ulicy Opolskiej.

Przypominam, że w przypadku braku możliwości odbioru osobistego świadectwa dojrzałości można upoważnić osobę do odbioru podając w upoważnieniu dane osobowe swoje i osoby upoważnionej w celu weryfikacji prawdziwości upoważnienia.

Przypominam również, że absolwenci którzy nie oddali książek do biblioteki szkolnej lub strojów drużyn sportowych nie otrzymają świadectwa dojrzałości do momentu rozliczenia się ze szkołą tzn oddania wypożyczonego majątku szkolnego.

B. Gierak-Pawlak