Opieka stomatologiczna

Dyrekcja szkoły informuje, że zostało podpisane porozumienie miedzy organem prowadzącym szkołą tj. Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach a Stomatologia Bichalski jako jednostka świadczaca bezpłatna opiekę stomatologiczna dla uczniów. Prosimy o zapoznanie się z załacznikami i wyrażenie woli w sprawie opieki stomatologicznej pisemnie oraz dostarczenie do szkoły.