Jubileusz Sempy juz za nami…

Tyle wzruszeń, pozytywnej energii, ciepłych wspomnień.

A wszystko dzięki poczciwej Sempie! Jubileuszowe spotkania absolwentów  odbywały się 12 i 13 października 2018r.

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. w konwikcie, którą celebrowało kilkunastu księży – absolwentów I LO oraz  ks. prałat  proboszcz Jan Frysz.

Następnie wszyscy zaproszeni mieli okazję uczestniczyć w Gali Jubileuszowej w TCK.  Podczas uroczystości , w której udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Na swoje urodziny szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Instytucjom i osobom wspierającym rozwój szkoły  wręczono Nagrodę Honorową – Złote Tarcze Sempy oraz  podziwiano porywający program artystyczny.  Nasi uczniowie pod  artystyczną pieczą prof. Andrzeja Eclera przenieśli nas w świat  Sempy z dawnych lat… Jak w kalejdoskopie przed nami przewijały się białe szkolne mundurki, potem kolorowy świat twista, szaleństwo lat 80 i 90, przeboje Bee Gees i Abby. A na tym tle uczniowie starej Sempy. Łza się w oku kręci..

Po Gali wszyscy udali się do budynku I LO. W szkole wrzało, na absolwentów czekało wiele atrakcji, wystawy, projekcje filmów wspomnieniowych, kawiarenka jubileuszowa a nawet zaimprowizowana fotobudka.  Można było zrobić sobie zdjęcie (w galowym birecie) w szkolnej bibliotece, która w tych dniach pełna była kronik szkolnych i klasowych. To tutaj też, w  urokliwej aurze starych ksiąg absolwenci po raz kolejny przeżywali szkolne wycieczki, szkolne zawody sportowe, szkolne studniówki. Przy stołach wystawowych  w stylu retro kłębiły się tłumy, każdy chciał znaleźć swoją klasę.

Przepiękna wystawa szkolnych dokumentów, pamiątek (m.in. stary  szkolny mundurek) i zdjęć przyciągnęła tłumy absolwentów.  Wystawa gazetek szkolnych, kręcił się wehikuł czasu Sempy…

Zarówno w piątek, jak i sobotę po szkolnych korytarzach wędrowały tłumy absolwentów, tych starszych i tych młodszych. I wszyscy byli zgodni co do tego, że za pięć lat na setne urodziny szkoły  na pewno zjawią się w budynku przy Opolskiej 28 !

Zatem już odliczamy czas do tego okrągłego Jubileuszu szkoły, który będzie w 2023 roku.

Dziękujemy wszystkim osobom- nauczycielom , absolwentom , rodzicom , uczniom za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu i godne reprezentowanie społeczności szkolnej w trakcie obchodów jubileuszowych. Przekazuję podziękowania i wyrazy uznania od zaproszonych gości i absolwentów szkoły!