Informacje na temat jubileuszu szkoły

Szanowni Absolwenci!

Cieszmy się bardzo, że tak licznie odpowiadacie na nasze zaproszenie Jubileuszowe.  Ogromne zainteresowanie Galą Jubileuszową w dniu 12 października 2018 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury oraz ograniczona ilość miejsc na sali widowiskowej zmuszają organizatorów do zamknięcia możliwości wpłaty od 1 października 2018 r.. Prosimy wszystkich zainteresowanych  uczestnictwem w dniu 12 października 2018 r. o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (32 2852845) aby uzyskać wiarygodne informacje o wolnych miejscach. Zapraszamy do odwiedzin szkoły w godzinach popołudniowych od godz. 15.00!

Powyższa informacja nie dotyczy obchodów Jubileuszu w dniu 13 października 2018 r. Zapraszamy!