Jubileusz szkoły.

Zapraszamy absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej (dawniej Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Jana Sobieskiego w Tarnowskich Górach ) na jubileuszowe obchody 95 – lecia w dniach 12 października 2018 r. (piątek) – osoby kończące szkołę do 1989 r. oraz 13 października 2018 r. absolwenci, którzy ukończyli liceum po 1990 roku. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w Tarnogórskim Centrum Kultury, a także w szkole. Zainteresowani udziałem w spotkaniach jubileuszowych prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wpłatę kwoty 50 zł z zaznaczeniem w tytule wpłaty „ darowizna na organizację jubileuszu 95 – lecia szkoły” wraz z datą 12 października lub 13 października 2018 r. W ramach tej kwoty absolwenci otrzymują publikację na temat szkoły, pamiątkowe drobiazgi i poczęstunek.

Ofiarodawców, Sponsorów i Przyjaciół szkoły chętnych do partycypowania w kosztach przygotowania Jubileuszu zachęcamy do współpracy.

Dane do przelewu na konto Komitetu Organizacyjnego:

ING Bank Śląski 87 1050 1386 1000 0022 9716 5546

Wpłaty można dokonać także bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy !

 

Komitet Organizacyjny

Jubileuszu szkoły