Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Komitet Organizacyjny Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Jej organizatorem jest Uniwersytet Gdański wraz z partnerami – Fundacją im. Lecha Wałęsy i Gminą Czersk. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Konsul Honorowy Szwecji Magdalena Pramfelt.

Celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do poszerzania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

Harmonogram olimpiady przewiduje przeprowadzenie eliminacji w trzech etapach: I etap szkolny w październiku 2018 r., II etap okręgowy w grudniu 2018 r. i finał w marcu 2019 r.

Zgłoszenia szkół będą przyjmowane przez komitety okręgowe do 15 września 2018 r. na formularzach, które będą do pobrania ze strony internetowej olimpiady.

Finaliści i laureaci olimpiady otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość wstępu na Wydział Historyczny lub Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z pominięciem procesu rekrutacji. Oprócz tego otrzymają nagrody rzeczowe, a laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w wyjeździe do Oslo, do Muzeum Pokojowej Nagrody Nobla.

Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w olimpiadzie. Uczestnicy ubiegłorocznej edycji bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat jej przebiegu, zakresu i organizacji. Wielu z nich podkreślało, że spotkanie i rozmowa z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Lechem Wałęsą były dla nich ważnym doświadczeniem.

Liczymy, że nasza propozycja spotka się z Państwa pozytywnym odzewem.

Wszelkie informacje, dokumenty i formularze znajdują się na stronie internetowej : www.olimpiada-noblowska.pl . W zakładce „Aktualności” znajduje się ubiegłoroczny test z I etapu eliminacji, który pozwoli Państwu i potencjalnym uczestnikom ocenić zakres i stopnień trudności olimpiady. Zachęcam także do zapoznania się z regulaminem.