Mamy talenty, jakich mało

 

Festiwal Kreatywności 2018.

Dnia 18 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się Festiwal Kreatywności Językowej, zorganizowany przez Zespół Języków Obcych. W konkursie międzyklasowym udział brały klasy pierwsze oraz drugie.  Festiwal miał na celu pobudzić naszą wyobraźnię oraz jeszcze bardziej zacieśnić relacje w społeczności klasowej.

Po ogłoszeniu planowanego wydarzenia, wychowawcy mieli na celu poinformować nas o regulaminie oraz o szczegółach konkursu. Każda klasa podzieliła się na trzy zespoły oraz wybrała zadanie do zrealizowania:

 • Filmowa reklama szkoły, czyli nakręcenie krótkiego filmu, który miał w

sposób atrakcyjny przedstawić naszą szkołę

 

 • Wykonanie ciekawego gadżetu – grupa musiała wykonać dowolny przedmiot wyłącznie z plastikowych butelek oraz nagrać reklamę wykonanego gadżetu
 •   Do wyboru:

Napisanie jednoaktówki ze słowami – kluczami (słowa zostały podane przez organizatorów i wszystkie musiały być wykorzystane w mini-spektaklu), a następnie przygotowanie jej do odegrania na scenie

lub

Napisanie słów w języku obcym do dowolnie wybranej piosenki polskiej,

 a następnie wykonanie jej na scenie

Zadania wymienione powyżej musiały być wykonane w językach obcych, nauczanych w naszej szkole, a więc w języku angielskim, niemieckim, włoskim lub francuskim. Projekty realizowaliśmy na godzinie wychowawczej, lekcjach języków obcych oraz w domu.

Na dzień 18 kwietnia wszyscy czekali z niecierpliwością, ponieważ  każda klasa prezentowała efekty wykonywanych wcześniej zadań. Na sali gimnastycznej z przyjemnością oglądaliśmy przygotowane przez naszych kolegów i koleżanki sztuki oraz słuchaliśmy piosenek. W sali multimedialnej odbyła się prezentacja filmowych reklam szkoły, natomiast w auli przygotowana była wystawa gadżetów oraz wyświetlane były ich reklamy. Cała społeczność szkolna, po czynnym udziale w wydarzeniu, miała możliwość oddania głosu na projekty, które uważała za najlepsze.

Okazało się, że każda klasa wykazała się wielką kreatywnością i odmiennym podejściem do wykonania poszczególnych zadań. Komisja konkursowa zgodnie stwierdziła, że młodzi ludzie świetnie poradzili sobie z zadaniami, które wymagały od nich dużego nakładu pracy oraz, w nie jednym przypadku, poświęcenia godnego wielkich artystów.

Dnia 26 kwietnia odbyło się uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz nagrodzenie ich słodkimi upominkami.

A oto wyniki głosowania społeczności szkolnej:

 • W kategorii reklama szkoły :

III miejsce kl. I E

II miejsce kl. I A

I miejsce kl. I B

 • W kategorii reklama gadżetu:

III miejsce kl. I B (eko-fotel)

II miejsce kl. I C (tratwa)

I miejsce kl. II E (Onkel Gunter – nowoczesna ekobroń)

 • W kategorii sztuka jednoaktowa:

I miejsce kl. I C (”A Book of Fairy Tales”)

 • W kategorii piosenka:

I miejsce klasa II A („Halo halo” Bobi)

 

Natomiast Komisja Festiwalu Kreatywności ogłosiła następujących zwycięzców:

 • W kategorii reklama szkoły :

III miejsce klasa I E

II miejsce klasa II E

I miejsce klasa I B

 

 • W kategorii reklama gadżetu:

III miejsce kl. I A (eko-doniczka)

II miejsce kl. II A (zestaw dla pupila)

I miejsce klasa I B (eko-fotel)

 

 • W kategorii sztuka jednoaktowa:

I miejsce kl. I C (”A Book of Fairy Tales”)

 

 • W kategorii piosenka:

I miejsce klasa II A („Halo halo” Bobi)

 

Wydarzenie, jakim był Festiwal Kreatywności, uważamy za udane. Cieszymy się, że są wśród nas ludzie, którzy potrafią ze sobą współpracować, wykorzystując do tego języki tak bardzo przydatne we współczesnym świecie.