Regulamin Festiwalu Kreatywności.

Festiwal Kreatywności jest konkursem międzyklasowym, przygotowanym przez Zespół Języków Obcych. Ma na celu pobudzenie twórczości i inicjatywy w obrębie zespołów klasowych, z aktywnym zastosowaniem nauczanych języków w I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

 

 • Data wydarzenia: 18.04.2018 r.
 • Czas trwania: 2, 3 i 4 godzina lekcyjna
 • Uczestnicy: klasy I i II
 • Miejsca wykorzystane do prezentacji: aula szkolna, sala gimnastyczna, sala multimedialna
 • Komisja Festiwalu – nauczyciele języków obcych

 

Opis poszczególnych etapów Festiwalu.

 

 • Przygotowanie do Festiwalu Kreatywności. Po ogłoszeniu Festiwalu, wychowawcy poszczególnych klas na godzinach wychowawczych informują o szczegółach wydarzenia. Klasy dzielą się na 3 zespoły, które pracują nad poszczególnymi zadaniami oraz gromadzą materiały potrzebne do ich realizacji. Realizacja projektów nastąpi w trakcie godzin wychowawczych, na zajęciach z języków oraz w domu.

 

 • Opis trzech zadań do wykonania :

 

Uwaga ! Jedno wybrane zadanie musi być zrealizowane w języku innym, niż angielski (w drugim języku nauczanym w danej klasie).

 

 1. Filmowa reklama szkoły (nakręcenie przez grupę uczniów krótkiego filmu o długości do 3 minut, w atrakcyjny sposób prezentującego szkołę, w wybranym języku obcym).
 2. Wykonanie ciekawego gadżetu (dowolny przedmiot musi być zaprojektowany i wykonany wyłącznie z plastikowych butelek; projekt powinien pokazać, jak ciekawie można wykorzystać taki materiał, a następnie zespół musi nagrać reklamę wykonanego gadżetu w wybranym języku, reklama w formie krótkiego filmiku – czas trwania: do 3 minut)
 3. Do wyboru:
  • Napisanie jednoaktówki sztuki ze słowami – kluczami (słowa zostaną podane przez organizatorów i wszystkie musza być wykorzystane w mini-spektaklu, długość od 5 do 10 minut), a następnie przygotowanie jej do odegrania na scenie

lub

 • Napisanie słów w języku obcym do dowolnie wybranej piosenki polskiej, a następnie wykonanie jej na scenie

 

 • Zrealizowane projekty przez zespoły każdej klasy muszą być oddane nauczycielom języków w nieprzekraczalnym terminie do 13.04. 2018 r.

 

Wychowawcy klas proszeni są o podanie Komisji Festiwalu ilości uczniów zaangażowanych w prezentowanie danych projektów. Na tej podstawie zostanie stworzony grafik Festiwalu.

 

 • W dniu Festiwalu, 18.04. 2018 r. odbędzie się prezentacja produktów finalnych:
  • Aula – prezentacja wykonanych filmików przy udziale zaproszonej publiczności
  • Sala multimedialna – wystawa gadżetów wraz z prezentacją nagranych reklam
  • Sala gimnastyczna – prezentacja stworzonych krótkich sztuk jednoaktowych (odegranie scenek przez aktorów) oraz odśpiewanie stworzonych piosenek przez osoby śpiewające

 

Społeczność szkolna, po obejrzeniu poszczególnych prezentacji, będzie miała możliwość oddania głosów na te projekty, które uważa za najlepsze.

 

Po zweryfikowaniu wyników i podliczeniu głosów Komisja Festiwalu w ciągu

7 dni od zakończenia Festiwalu ogłosi zwycięzców w kategorii poszczególnych zadań. Zwycięskie grupy uczniów otrzymają oceny celujące z języka, w którym zadania zostały wykonane oraz drobne upominki.

 

Organizatorzy (Komisja Festiwalu):

Mgr Mariola Bielówka

Mgr Klaudia Borecka-Krzemień

Mgr Aleksandra Dydak

Mgr Małgorzata Gołąb

Mgr Monika Kawiak

Mgr Katarzyna Krawiec

Mgr Agnieszka Pesta