Mała matura – konkurs z matematyki

Konkurs adresowany jest tylko do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, realizujących poziom podstawowy w liceum oraz poziom podstawowy lub rozszerzony w technikum z matematyki.