Odbiór świadectw maturalnych.

Wydawanie maturzystom świadectw maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2017 r. od godziny 12.00. Przypominamy, że niezbędny jest dowód osobisty lub paszport! Maturzyści, którzy nie mogą odebrać świadectwa osobiście mogą upoważnić pełnoletnią osobę, która odbiera świadectwo z imiennym upoważnieniem do odbioru i własnym dokumentem tożsamości.