Matematyczna Mała Matura w Tarnowskich Górach 2016

31 marca 2016 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbył się III Powiatowy Konkurs  Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2016” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży, a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki, przedmiotu obowiązkowego na maturze. Po powitaniu zebranych przez dyrektora „Chemika” Ryszarda Mitręgę uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (I etap odbywał się w macierzystych szkołach).

W II etapie konkursu brało udział 86 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego:

 • I LO im. S. Sempołowskiej,
 • II LO im. S. Staszica,
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół,
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych,
 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Zespół Szkół Technicznych i Usługowych.
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej,
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych,
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:W kategorii „technikum”:

 • Karol Kocot (ZSTiO)
 • Adam Wolszleger (ZSTiO)
 • Krzysztof Ignasiak (ZSBA)
 • Marcin Kocot (ZSBA)
 • Mateusz Myrcik (ZSTiO)
 • Marcin Konopka (ZSTiO)

W kategorii „liceum ogólnokształcące”:

 • Mikołaj Śleziak (II LO)
 • Dobromiła Witkowska (II LO)
 • Marcin Gruca (II LO)
 • Jan Wesołowski (II LO)
 • Katarzyna Walisko (I LO)
 • Natalia Krupa (I LO)

Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali:·

 • 1. Adam Wolszleger (ZSTiO) – uczeń mgr Gabrieli Grajoszek. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – technikum”
 • 2. Mateusz Myrcik (ZSTiO) – uczeń mgr Gabrieli Grajoszek
 • 3. Marcin Kocot (ZSBA) – uczeń mgr Anny Sopuch
 • 3. Karol Kocot (ZSTiO) – uczeń mgr Gabrieli Grajoszek

Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:

 • 1. Mikołaj Śleziak (II LO) – uczeń mgr Jolanty Marzec. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2016 roku – "liceum"
 • 2. Dobromiła Witkowska (II LO) – uczennica mgr Jolanta Marzec
 • 3.Marcin Gruca (II LO) – uczeń mgr Jolanty Marzec

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1,2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego w terminie podanym przez Starostwo Powiatowe. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielkom matematyki:

 • mgr Alinie Matei – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
 • mgr Barbarze Nurzyńskiej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • mgr Joannie Legarze – II LO im. St. Staszica,
 • mgr Ewie Szczyrk – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych,
 • mgr Annie Sopuch – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych,
 • mgr inż. Katarzynie Kałwak – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie za pracę w Jury konkursowym.

 

W II etapie konkursu uczniowie w 2-osobowych zespołach rozwiązywali zestaw 57 zadań zamkniętych. W finałowym III etapie zestaw 9 zadań otwartych. O zwycięstwie zadecydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu. Radością napawa fakt, że w konkursie wzięło udział 86 uczniów z wszystkich szkół powiatu, a uczestnicy reprezentowali wysoki poziom. Być może forma konkursu wymagała będzie drobnych korekt związanych z terminem konkursu, kategoriami konkursowymi, czy też zakresem materiału w związku ze zmieniającą się podstawą programową z matematyki, to mimo tego spotkaliśmy się ze słowami uznania zarówno ze strony nauczycieli opiekunów, jak i samych uczniów biorących udział w konkursie. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że praca w jury konkursowym stała się dobrą okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki na temat nauczania i oceniania matematyki. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i młodzieży z klasy IIB LO i Technikum nr1 Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących za gościnne przyjęcie uczestników konkursu w murach „Chemika”. Składamy także podziękowanie pani Katarzynie Wilk z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – koordynatorce Powiatowej Reprezentacji Młodzieży za wszelką pomoc organizacyjną. Władzom Starostwa Powiatowego dziękujemy za słodkie upominki dla uczestników konkursu.

Organizatorzy:

Powiatowa Reprezentacja MłodzieżyPowiat Tarnogórski

mgr Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)

mgr Barbara Minkus, mgr Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół)

mgr Jarosław Wesołek (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących)