Katalończycy w Sempie

Recuerdos des de Barcelona, czyli pozdrowienia z Barcelony przywieźli nam po raz kolejny goście z miasta Gaudiego.
     Tym razem, w ramach wymiany międzyszkolnej, aż 33 uczniów z opiekunami odwiedziło naszą szkołę i Liceum Salezjańskie w Zabrzu. Pokazaliśmy gościom z Katalonii najważniejsze zabytki Tarnowskich Gór, kopalnię Guido w Zabrzu, Wieliczkę i Kraków. Jarmark karnawałowy był świetną okazją do wspólnej zabawy przy muzyce, na parkiecie; grupowe pływanie w Parku Wodnym i wieczorne spotkania były również czasem integracji. Nie zabrakło też i chwil wyciszenia, zadumy: obóz zagłady w Auschwitz zrobił na wszystkich mocne wrażenie. Podczas kilku dni spędzonych z Katalończykami, pomogliśmy im odkryć polską, a raczej śląską gościnność i otwartość. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za troskliwe zaopiekowanie się gośćmi i zapewnienie im różnych atrakcji, a dyrekcji, nauczycielom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu wymiany. Opiekunowie wymiany: Karolina Żochowska i Aleksandra Dydak