Życzenia

By wszystko nam się rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki (…)
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego (…)

    Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z delikatnością i czułością. Niech DOBRO, które przychodzi w TĘ CICHĄ, ŚWIĘTĄ NOC pozostanie w nas na długo życzy DYREKCJI, GRONU PROFESORSKIEMU, PRACOWNIKOM ADMINISTRACYJNYM I WSZYSTKIM UCZNIOM Samorząd Uczniowski

Paulina Kuta kl. Ia
Sonia Galińska kl. IId
Daniel Dressler kl. Ie
Karol Krawczyk kl. IIe

Od 1 grudnia 2015 roku reprezentujemy społeczność uczniowską ILO (opiekę nad nami sprawuje Pani Profesor Maria Dembecka-Kowol)