Uwaga absolwenci

Absolwenci, którzy chcą przystąpić po raz kolejny do egzaminu maturalnego proszeni są o dostarczenie wypełnionych deklaracji maturalnych w terminie do 7 lutego 2016 r. Absolwentów nie obowiązuje termin 30 września. Wzory deklaracji należy pobrać ze strony OKE w Jaworznie .