Schweiz – fenomen wielokulturowości

Schweiz – Suisse – Svizzera –  Svizra : fenomen wielokulturowości

Szwajcaria to mały kraj, którego obywatele żyją w harmonii, mimo dużej różnorodności regionalnej, religijnej i językowej. Ich dewizą narodową jest “Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Pod tym tytułem odbyło się w dniu 22.2.24 webinarium, które było zorganizowane przez Bibliotekę Austriacką – Oesterreich Bibliothek w Opolu.

Uczniowie, którzy przygotowują się do konkursu  wiedzy o Szwajcarii ” TURBOLANDESKUNDE” w marcu dowiedzieli się wielu ciekawostek o historii, geografii i kulturze tego małego kraju w Europie.