Salon Maturzystów

 

11 września 2017 nasi trzecioklasiści wzięli udział‚ w Salonie Maturzysty na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jak co roku zwiedzili stoiska wyższych uczelni oraz uczestniczyli w wykładach i prelekcjach na temat matury 2018 z poszczególnych przedmiotów. Wykłady prowadzili eksperci OKE, więc zdobyta przez uczniów  wiedza  na temat czekającej ich matury na pewno okaże się przydatna. Każdy otrzymał bezpłatny informator na studia w roku akademickim 2018/2019. Wyjazd został zorganizowany przez p.T.Wtorek oraz p. Z. Taborowską a opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali także wychowawcy klas trzecich: p.B.Rabenda, p.A.Dydak,  p.R.Wieczorek oraz ks.R.Iskrzycki. Liczymy na to, że udział  w Salonie był‚ nie tylko doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami uczelni z całego kraju i poznania oferty szkół wyższych oraz uzyskać informację,  który kierunek studiów daje najlepsze perspektywy i w jaki sposób mądrze poruszać się po rynku pracy. Kolejny salon tym razem dla obecnych klas drugich za rok we wrześniu 2018 roku!