Przedmioty


Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja kulturalna

Elementy prawne

Fizyka

Geografia

Historia

Historia i społeczeństwo

Informatyka

Nauczanie informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według programu zatwierdzonego przez Dyrekcję I LO i wpisanego do Szkolnego Zestawy Programów Nauczania pod numerem 15/ILO/2012, wykorzystując podręcznik „Informatyka nie tylko dla uczniów” autorów Edwarda Krawczyńskiego, Zbigniewa Talagi i Marii Wilk, wydany przez wydawnictwo Nowa Era. Numer dopuszczenia podręcznika: 414/2012/2015. Program realizowany jest w klasie pierwszej w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Materiały do lekcji

Wprowadzenie do Excela

Informatyka inżynierska

Program nauczania informatyki inżynierskiej bazuje na programie nauczania: „Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.” autorstwa Grażyny Koby oraz na podręczniku o tym samym tytule, wydanym przez wydawnictwo „Migra”. Został on zmodyfikowany
i dopasowany do możliwości uczniów I liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach oraz do wyposażenia pracowni komputerowej w sprzęt i oprogramowanie. Program został wpisany na szkolną listę programów pod numerem:
37/ILO/2015. Nauczanie informatyki inżynierskiej odbywa się w klasie II E.

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Przyroda

Wiedza o kulturze

Na lekcjach wiedzy o kulturze realizowany jest materiał wg  programu nauczania:„Spotkania z kulturą”. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum”, Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne