Harmonogram szczegółowy

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej.

Procedury na próbny egzamin maturalny luty 2021 r obowiązują również na teście diagnostycznym w marcu 2021 r. z zastrzeżeniem punktu 2.4 i 4.2, które przedstawione są w postaci załącznika – wykaz wejść do szkoły oraz szatni.