Harmonogram szczegółowy

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w części pisemnej.