Harmonogram ogólny

Cały harmonogram dostępny jest do pobrania na końcu strony.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM                        

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego
 

 

od 4 do 26 maja

język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

 

Egzamin jest przeprowadzany

w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

od 8 do 20 maja

(oprócz 14 maja)

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),

języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* język polski – pr *
 

5

 

piątek

 

matematyka – pp

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

6, 7 – sobota, niedziela
 

8

 

poniedziałek

 

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

 

9

 

wtorek

 

matematyka – pr

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

 

10

 

środa

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

 

11

 

czwartek

 

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

 

12

 

piątek

biologia – pp

biologia – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

13, 14 – sobota, niedziela
 

15

 

poniedziałek

historia – pp

historia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

 

16

 

wtorek

chemia – pp

chemia – pr

geografia – pp

geografia – pr

 

17

 

środa

 

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

 

18

 

czwartek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

 

19

 

piątek

 

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

20, 21 – sobota, niedziela
 

22

 

poniedziałek

 

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

 

23

 

wtorek

 

język włoski – pp

język włoski – pr

język włoski – dj

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

środa

języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr

 

 

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów

dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**  Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*                          

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 

Część ustna egzaminu maturalnego
 

od 1 do 20

czerwca

język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 5 do 7

czerwca

język polski (wypowiedź – formuła od 2015),

języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czwartek język polski – pp** język polski – pr**
2 piątek matematyka – pp matematyka – pr
3, 4 – sobota, niedziela
 

5

 

poniedziałek

 

język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj**

 

6

 

wtorek

 

historia – pp, pr

filozofia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr informatyka – pp, pr

 

7

 

środa

 

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

8 czwartek biologia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
9 piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr historia sztuki – pp, pr
10, 11 – sobota, niedziela
 

12

 

poniedziałek

 

chemia – pp, pr

geografia – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

 

13

 

wtorek

 

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

 

14

 

środa

 

język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

15 czwartek Boże Ciało
 

16

 

piątek

 

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

17, 18 – sobota, niedziela
 

19

 

poniedziałek

 

język włoski – pp

język włoski – pr

język włoski – dj

 

 

20

 

 

wtorek

 

 

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej

w ostatnim tygodniu maja 2017 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

***  Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*                      

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

 


CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015–

2017 oraz absolwentów techników z lat 2016–2017.)

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia

chemia filozofia fizyka geografia historia

historia muzyki historia sztuki język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

 

180

 

informatyka

 

poziom rozszerzony**

część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****  

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.